Juridisch Advies

Schakenraad: Je kind betrokken bij een ongeval...

Suzanne van den Bogaard
Suzanne van den Bogaard

Het zal maar gebeuren: uw kind is betrokken bij een verkeersongeval. Een verschrikkelijke ervaring! Alleen al omdat de ouders meestal direct worden gebeld om met spoed naar de plaats van het ongeval te komen en zij hun kind daar gewond aantreffen. Dan het vervoer naar het ziekenhuis, het regelen van praktische zaken en de behandeling door de artsen. Later volgen dan de verwerking van de gebeurtenissen en de afhandeling van de schade, een vaak onvermijdelijk traject dat tegen wil en dank doorlopen moet worden.

 

Waar loopt u dan tegenaan?

Allereerst moet uitgezocht worden wie aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van het ongeval. Gaat het om een kind jonger dan 14 jaar dat in botsing is gekomen met een gemotoriseerd voertuig, dan is de eigenaar van het voertuig in principe voor 100% aansprakelijk en zal dus alle schade die hieruit voortvloeit door de (verzekeraar van de) eigenaar moeten worden vergoed. Zwakkere verkeersdeelnemers worden namelijk beschermd ten opzichte van gemotoriseerd verkeer.

 

Kinderen boven de 14 (en volwassenen) moeten hun schade voor minstens 50% gecompenseerd krijgen als zij als voetganger of fietser het slachtoffer zijn geworden van een ongeval met een auto of ander gemotoriseerd voertuig.

 

Maar wat wordt dan verstaan onder schade?

De wet zegt dat alleen de schade van het slachtoffer zelf gecompenseerd moet worden door de aansprakelijke partij. Maar een minderjarige maakt zelf geen kosten en en wordt ook niet geconfronteerd met een inkomensdaling. De ouders daarentegen wel: denk aan reiskosten, medische kosten die de ouders betalen en bij zeer ernstig letsel met blijvende gevolgen; aanpassingen in het huis of voorzieningen voor vervoer. Dit alles moet vergoed worden door de aansprakelijke partij.

 

Het inkomen dat de ouders mogelijk mislopen kan niet geclaimd worden bij de aansprakelijke partij omdat dit niet wordt gezien als schade van het slachtoffer zelf. De tijd die zij besteden aan extra verzorging, hulp en begeleiding moet echter wel worden gecompenseerd.

 

Dit kan anders zijn, als de ouders kunnen aantonen dat zij door de schok van de aanblik van hun gekwetste kind zélf een geestelijke stoornis hebben opgelopen: de schade die hieruit voortvloeit wordt dan gezien als shockschade en moet in dat geval ook vergoed worden.

 

Het is van het grootste belang dat goed in kaart wordt gebracht wat de eventuele gevolgen voor de gezondheid van het kind op de lange termijn zijn. Pas als dit duidelijk is, kan een zaak afgewikkeld worden waarbij rekening wordt gehouden met alle toekomstrisico's. Een schadevergoeding voor de geleden smart (smartengeld) komt aan het kind toe. Is het kind nog minderjarig bij afwikkeling van de zaak, da moet dit bedrag moeten worden overgemaakt op een speciale rekening én de kantonrechter moet om toestemming worden gevraagd om de zaak op de gewenste wijze af te wikkelen. Aspecten die zorgvuldig in acht moeten worden genomen!

 

De ruimte hier is eigenlijk te kort om alle bijzonderheden te bespreken die spelen bij letselzaken van kinderen. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan u hierin begeleiden en mogelijk andere organisaties inschakelen om u te loodsen door alle mogelijke voorzieningen die voorhanden zijn. Neem gerust eens vrijblijvend contact op met ons kantoor. 

 

Suzanne van den Bogaard

Schakenraad Advocaten

www.schakenraad.nl


Uw reactie
AGENDA

Activiteit doorgeven? Klik hier.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief!