Privacybeleid

 

Uw privacy is belangrijk voor Holi Media.

Wij hebben deze Privacyverklaring (hierna ook “Verklaring” genoemd) op eenvoudige en begrijpelijke wijze geschreven om u te helpen begrijpen wie wij zijn, welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat wij daarmee doen. Houd er rekening mee dat persoonsgegevens (in deze verklaring ook “gegevens” of “uw gegevens” genoemd) alle informatie of informatiesets omvatten waarmee wij u direct of indirect persoonlijk kunnen identificeren, met name aan de hand van een identificerend kenmerk, bijvoorbeeld voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

Wij raden u ten sterkste aan om de tijd te nemen deze Verklaring in haar geheel te lezen.

Verstrek ons alstublieft geen gegevens als u niet instemt met deze privacyverklaring.

WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

 Deze Verklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u:

 • Onze websites, toepassingen of sociale mediakanalen voor consumenten of klanten bezoekt of gebruikt;
 • Een abonnement neemt op onze nieuwsbrieven;
 • Uw goederen of diensten aan ons verstrekt;
 • Contact opneemt met ons;
 • Deelneemt aan onze zakelijke evenementen;

Of anderszins (direct of indirect) contact met ons heeft in uw hoedanigheid van consument, zakelijke klant, partner, (onder) leverancier, aannemer of andere persoon met een zakelijke relatie met ons.

WIE IS HOLI MEDIA?

 

Holi Media is een mediabedrijf. De bekendste merken van Holi Media zijn LICHT op Eindhoven en HOWDO. LICHT op Eindhoven en HOWDO zijn stadsmagazines over de regio Eindhoven.

Waar in deze Verklaring gesproken wordt over “wij”, “ons” of de “Onderneming”, betekent dit de verwerker van uw gegevens zoals bedoeld in deze Verklaring, namelijk Holi Media B.V. (KvK-nummer 72805870– Hastelweg 250, 5652CN Eindhoven, Nederland). 

WELKE SOORTEN GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U?

 Afhankelijk van wie u bent (bijvoorbeeld een klant, consument, leverancier, zakelijke partner, etc.) en op welke manier u met ons in contact staat (bijvoorbeeld online, offline, telefonisch, etc.) is het mogelijk dat we verschillende gegevens over u verwerken. Het is mogelijk dat we uw gegevens verzamelen wanneer u bijvoorbeeld onze websites, toepassingen of sociale mediakanalen bezoekt, onze producten of diensten gebruikt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, ons uw goederen of diensten verstrekt, contact opneemt met ons, deelneemt aan onze zakelijke evenementen, deelneemt aan onze wedstrijden, promoties en enquêtes of anderszins met ons met ons in contact staat.

 Onderstaand treft u een overzicht van de categorieën gegevens die wij kunnen verzamelen:

 Informatie die u direct aan ons verstrekt

Categorieën gegevens

Voorbeelden van deze categorie gegevens

Persoonlijke identificatiegegevens

Naam, achternaam, titel, geboortedatum

Contactinformatie

E-mail, telefoonnummer, adres, land

Afbeeldingen en/of video’s waarmee u kunt worden geïdentificeerd

Foto’s die zijn gemaakt tijdens onze evenementen of gepubliceerd in onze magazines

Financiële gegevens

Bankrekeninggegevens

Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons

Feedback, meningen, beoordelingen, opmerkingen, interesses

Informatie die we vanuit andere bronnen kunnen verzamelen

Voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving kunnen we, naast onze websites, toepassingen en andere digitale kanalen ook informatie over u verkrijgen vanuit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, sociale mediaplatforms en andere derde partijen.

Informatie die wij uit verschillende bronnen in uw profiel kunnen samenvoegen
Als u bij ons hebt aangegeven dat u gepersonaliseerde direct marketingcommunicatie wilt ontvangen, kunnen we gegevens uit verschillende bronnen (zowel intern als extern) verzamelen om een beter inzicht te krijgen in uw voorkeur en interesses en u met relevantere communicatie te kunnen bedienen. U kunt altijd bezwaar maken tegen deze activiteiten door u hiertegen te verzetten. In het bijzonder kunt u zich altijd afmelden voor het ontvangen van marketing gerelateerde e-mails door de afmeldinstructies in elke e-mail op te volgen.

HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

We kunnen uw gegevens gebruiken voor verschillende gerechtvaardigde redenen en zakelijke doeleinden. Onderstaand treft u een overzicht aan van de doelen waarvoor we uw gegevens kunnen verwerken:

Doelen

Voorbeelden

Beoordeling en (her)screening van (mogelijke) klanten, leveranciers en/of zakelijke partners

Uitvoeren van ‘due diligence’

Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

Verkoop, facturering, verzenden van producten of diensten, diensten, communicaties

Direct marketing

Bevorderen van contact met klanten, e-mail- of elektronische marketing, marktonderzoeken, personaliseren van uw ervaring door op uw voorkeuren, interesses of profiel afgestemde producten en aanbiedingen te presenteren (zoals op onze websites, toepassingen of in andere communicatiekanalen)


Als we u vragen om uw gegevens te verstrekken, maar u kiest ervoor om dit niet te doen, zullen we in sommige gevallen niet in staat zijn om u onze diensten te leveren. Het is ook mogelijk dat we niet kunnen reageren op verzoeken die u mogelijk heeft.

We kunnen ook contact met u opnemen met betrekking tot informatie, producten, diensten, evenementen en promoties van Holi Media en van andere derde partijen ('onze vertrouwde partner') die naar onze mening relevant voor u kunnen zijn vanwege uw gebruik van onze producten of om hun functionaliteit uit te breiden; vooral wanneer we een partner vinden die specifieke diensten of oplossingen heeft om aan uw behoeften te voldoen, of om uw gebruik van onze producten en diensten te optimaliseren. Wij kunnen contact met u opnemen via elektronische marketingcommunicatiekanalen of andere communicatiekanalen (zoals sociale kanalen) om u gepersonaliseerde advertenties en speciale aanbiedingen te sturen. Wij zullen uw registratiegegevens niet delen met onze vertrouwde partner, tenzij we voldoende redenen hebben om dit te doen.


Wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen we uw toestemming vragen alvorens de bovenvermelde activiteiten te starten.
Let op dat, zelfs als u kiest om niet langer marketingcommunicaties te ontvangen, u nog steeds administratieve, dienstverlenings- en transactiecommunicaties van ons kunt ontvangen, zoals technische en/of beveiligingsupdates van onze producten, orderbevestigingen, berichten over uw accountactiviteiten en andere belangrijke berichten.

OP WELKE GRONDSLAG GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

 

Om uw gegevens te kunnen verwerken, kunnen wij ons op verschillende grondslagen beroepen, waaronder:

 • Uw toestemming (alleen indien wettelijk verplicht of toegestaan). Als wij de verwerking van uw gegevens baseren op uw toestemming, dan kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken;
 • De noodzaak van de gegevensverwerking om met u een contractuele relatie aan te gaan en onze verplichtingen onder een contract uit te voeren;
 • De noodzaak van de gegevensverwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om rechtsvorderingen vast te stellen en in te stellen en hiertegen verweer te voeren;
 • De noodzaak van de gegevensverwerking om onze legitieme belangen te behartigen, waaronder:

o    Waarborgen dat onze netwerken en informatie veilig zijn

o    De administratie en de bedrijfsvoering van de Onderneming

o    Het voorkomen of onderzoeken van vermoede of daadwerkelijke wetsovertredingen
o     Het optimaliseren of uitbreiden van ons marketingbereik en communicatierelevantie.

 • De noodzaak van de gegevensverwerking om in te gaan op uw verzoeken;
 • De noodzaak van de gegevensverwerking om vitale belangen van iemand anders te beschermen;
 • Enige andere grondslag die door het lokale recht is toegestaan.

WANNEER DELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij delen uw gegevens niet, anders dan in een beperkt aantal gevallen die onderstaand omschreven worden. Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Verklaring kunnen wij uw gegevens bekend maken aan de volgende entiteiten: 

 • Publieke en overheidsinstanties: indien dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten, kunnen wij uw gegevens delen met toezichthouders en andere entiteiten met rechtsmacht over 
 • Professionele adviseurs en anderen: wij kunnen uw gegevens delen met andere partijen, waaronder professionele adviseurs, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, auditors, advocaten, accountants en andere professionele adviseurs.
 • Andere partijen in verband met zakelijke transacties: wij kunnen uw gegevens van tijd tot tijd ook delen in het kader van zakelijke transacties, bijvoorbeeld tijdens de verkoop van een onderneming of deel van een onderneming of een reorganisatie, fusie, joint venture, of andere beschikking over de onderneming, onze bedrijfsmiddelen of aandelen (waaronder in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).
 • Op uw verzoek in geval van een overdrachtsverzoek van persoonsgegevens.

 HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn (zie voor meer informatie over deze doeleinden bovenstaand bij “Hoe gebruiken wij uw gegevens?”). Let op dat in bepaalde gevallen een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegelaten kan zijn. De criteria die gebruikt worden ter bepaling van onze bewaarperiodes zijn onder andere:

 • Hoe lang zijn de gegevens nodig om u onze producten of diensten te verstrekken of onze zaken te runnen?
 • Geldt voor ons een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om uw gegevens te bewaren? Voorbeelden zijn wetten die gegevensbewaring verplicht stellen in de betreffende jurisdictie, een bevel van de overheid tot bewaring van gegevens die voor een onderzoek relevant zijn of gegevens die met het oog op het voeren van juridische procedures of als bescherming tegen een mogelijke claim moeten worden bewaard.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

 

Ter bescherming van uw gegevens zullen wij gepaste maatregelen nemen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging.

WELKE VERANTWOORDELIJKHEDEN HEBT U ZELF?

 Wij willen u graag herinneren aan uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan ons verstrekt naar uw beste weten juist, volledig en ‘up-to-date’ zijn. Voorts is het uw verantwoordelijkheid, als u gegevens van andere mensen met ons deelt, om die gegevens in overeenstemming met de lokale wettelijke eisen te verzamelen. Zo dient u dergelijke andere personen van wie u gegevens aan ons verstrekt te informeren over de inhoud van deze Verklaring en hun voorafgaande toestemming te verkrijgen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Holi Media. info@lichtopeindhoven.nl

 

 AGENDA

Activiteit doorgeven? Klik hier.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief!