Juridisch Advies

Loon in corona crisistijd: geen werk, toch loon!

De rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch heeft zich op 29 mei 2020 uitgesproken over de navolgende kwestie.


Een werkgever houdt zich bezig met professionele valkerij en heeft daartoe een samenwerkingsverband met een park in Duitsland. Diverse jaren achtereen heeft de werknemer valkenierswerkzaamheden verricht vanaf 2018. Na afloop van het seizoen 2019 hebben partijen uitgesproken dat zij in 2020 de samenwerking willen voortzetten. Op 30 januari 2020 heeft de werkgever een door hem getekende arbeidsovereenkomst voor 2020 opgestuurd aan de werknemer. De werknemer heeft deze niet getekend. In de arbeidsovereenkomst was opgenomen: “de werknemer treedt met ingang van 4 maart 2019 in dienst van werkgever. De arbeidsovereenkomst wordt op grond van klimatologische en natuurlijke omstandigheden aangegaan voor een periode van acht maanden en wel van 4 maart 2019 tot en met 3 november 2019. Werknemer ontvangt € 21.000 netto per jaar. Dit bedrag wordt verdeeld over 12 maanden. Er zal dus maandelijks € 1.750,- worden overgemaakt”.


Vast staat dat werkgever in januari en februari € 1.750,[ per maand betaald heeft, en op 1 mei € 3.500,-.  Het park is wegens de Corona crisis een tijdlang gesloten geweest en werknemer heeft in de periode van 1 januari 2020 tot 18 mei 2020 niet gewerkt. De werknemer vraagt aan de rechter o.a. betaling van loon over de maand mei 2020. Daarvoor moet worden vastgesteld of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

 

De rechter weegt mee: er is een aanbod gedaan, schriftelijk. Dat aanbod kan worden herroepen/ingetrokken zolang het aanbod nog niet is aanvaard. De werknemer heeft niet schriftelijk aanvaard, maar de werkgever heeft het aanbod ook niet schriftelijk ingetrokken. Uit correspondentie is ge bleken dat is afgesproken dat het werk begint in april maar dat het salaris van januari tot en met december loopt.

In januari en februari zou de werknemer dus sowieso geen werk verrichten omdat hij pas in het voorjaar werkelijk zou kunnen beginnen. Echter omdat het park in verband met de corona crisis niet openging kon hij ook daarna niet werken. De rechter vindt het niet aannemelijk dat werkgever op 7 april 2020 telefonisch het aanbod tot sluiten van een arbeidsovereenkomst heeft ingetrokken, met name niet omdat er wel betaald is vanaf januari er is ook geen e-mail of WhatsApp bericht daarover is. Dat werknemer de arbeidsovereenkomst niet heeft getekend en de vogels op 1 april niet heeft opgehaald doet daaraan niet af. Volgens de rechter heeft de werknemer het aanbod aanvaard.


Dat werknemer niet feitelijk heeft gewerkt betekent niet dat geen loon hoeft te worden betaald. De werkgever moet loon betalen indien de werknemer het werk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer hoort te komen. De sluiting van het park in verband met de corona crisis hoort in de risicosfeer van de werkgever.

 

Werknemer kon niet werken maar werkgever moet toch het loon betalen. De rechter gaat ervan uit, behoudens overduidelijke aanwijzingen voor het tegendeel (die hier niet zijn aangetoond) dat de werknemer in die periode beschikbaar was om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Door: Mr. Marie-José Spieringhs 

www.schakenraad.nl

 


Uw reactie
AGENDA

Activiteit doorgeven? Klik hier.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief!