Algemeen

Heel Eindhoven heeft nu een Bibliotheek op SPIL

Op 100% van de SPIL-centra wordt vanaf nu extra geïnvesteerd in het bevorderen van leesplezier en digitale geletterdheid bij kinderen van 0 – 12 jaar. Een positief resultaat, als gevolg van maatwerk en intensieve samenwerking tussen de SPIL-centra en de Bibliotheek Eindhoven. De Bibliotheek op SPIL is in héél Eindhoven een feit.

Wat is Bibliotheek op SPIL?
De Bibliotheek Eindhoven richt op de SPIL-centra een schoolbibliotheek in met een actuele collectie aan leesboeken en informatieve boeken voor alle leeftijden. De mediacoaches van de bibliotheek werken er samen met de leerkrachten en pedagogisch medewerkers aan om leesplezier en digitale geletterdheid op te nemen in het schoolaanbod.

 

Een mooie bibliotheek stimuleert om te lezen
De samenwerking met SPIL Norbertuslaan (basisschool De Klimboom en Korein Lidwinastraat), SPIL Strijp Dorp (met Partou Kinderopvang) en Vrije Basisschool De Regenboog is een heuglijk feit. In heel Eindhoven zijn nu de krachten gebundeld om gezamenlijk te werken aan leesplezier en digitale geletterdheid. In de schoolgebouwen, waar alle beschikbare ruimte optimaal gebruikt wordt, kan het een uitdaging zijn om een bibliotheek in te richten. Bij Strijp Dorp waren tot voor kort maar weinig boeken aanwezig. “Ruimtegebrek mag geen excuus zijn”, zegt Laurien Fledderus, taalcoördinator van Strijp Dorp. “Voor een mooie bibliotheek moet je ruimte máken.”

 

Op de nieuwe locaties zijn meubels ontwikkeld die passen binnen de ruimte en de sfeer van het SPIL-centrum. Fledderus: “De kinderen worden echt naar de boeken toe getrokken. Een mooie bibliotheek met nieuwe boeken helpt enorm om ze gemotiveerd te krijgen om te lezen.” De bibliotheek is niet alleen voor de kinderen een stimulans, maar ook voor haar collega’s, zegt Fledderus. “We werken thematisch in de lessen en gebruiken boeken die bij dat thema passen. Binnen de hele school is er meer aandacht voor. De motivatie om te gaan lezen is echt omhoog gegaan.”

 

Aandacht voor leesplezier broodnodig
De aandacht voor leesplezier is juist nu noodzakelijk. Uit de nieuwste PISA-studies blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt. Een kwart van de 15-jarigen leest zo slecht dat zij het risico lopen laaggeletterd de school te verlaten. Nergens in de 53 onderzochte landen is het leesplezier zo laag als in Nederland.

 

Volgens Marijke Joosten, manager Jeugd & Educatie van de bibliotheek is er sprake van een vicieuze cirkel: “Kinderen leren niet meer om zelf beelden of een menig te vormen bij wat ze lezen. Ze ontdekken niet meer waarom een verhaal of tekst hen raakt. Ze zijn met name bezig met leesstrategieën en niet met emotie of inbeeldingsvermogen. Dat heeft een negatief effect op de leesmotivatie. En dát vertaalt zich weer in een negatief effect op de leesvaardigheid. Maar het is ook een gemiste kans als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot creatieve, empathische volwassenen.”  

 

De kracht van de samenwerking is maatwerk
“Leerkrachten hebben het druk en het gebruik van boeken of digitale media komt er voor hen extra bij”, zegt Anke Ansems, mediacoach op SPIL Norbertuslaan. “En dan is het mooi om hen te kunnen inspireren en informeren.” De bibliotheek biedt producten en projecten aan, die de leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de groep kunnen gebruiken.

 

De kracht van de samenwerking is maatwerk. De mediacoach combineert de vraag vanuit de SPIL-centra met de kennis over het stimuleren van leesplezier en digitale geletterdheid. Ansems: “De vraag naar anderstalige voorleesboeken kwam bijvoorbeeld boven tafel. Het is bekend dat kinderen die voorgelezen worden in hun moedertaal, later de Nederlandse woorden beter oppikken. Ik kijk nu samen met onze collectioneur of we prentenboeken kunnen aanleveren in bijvoorbeeld het Pools of Arabisch. Die prentenboeken kunnen ouders lenen en mee naar huis nemen zodat ze in hun eigen taal thuis kunnen voorlezen.”


Uw reactie
AGENDA

Activiteit doorgeven? Klik hier.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief!