Algemeen

Groei Eindhoven zorgt voor toename aantal talen

Eindhoven is een van de steden in Nederland die gestaag groeit. Afgelopen jaar nam de bevolking van de stad met 1,1% toe tot 238.376. Een belangrijk deel van deze groei is te danken aan de Technische Universiteit, waar naast studenten ook steeds meer internationale bedrijven naartoe trekken. Daardoor worden er in Eindhoven ook steeds meer talen gesproken.

 

Sinds de eeuwwisseling vindt de bevolkingsgroei steeds meer plaats in en rond de grote steden.      De Randstad, Groningen, Zwolle, Nijmegen, Haarlem, maar ook Eindhoven groeide sterk in bevolkingsaantallen de afgelopen jaren. Tussen 2015 en 2020 steeg het aantal inwoners met 5%, wat veel meer is dan andere steden in Nederland. Steeds meer komt deze groei door mensen uit het buitenland, waardoor ook het aantal talen in deze steden toeneemt.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stijgt het aantal inwoners in Eindhoven tussen 2021-2035 met 19,26%. Dit is vergelijkbaar met Amsterdam (20,14%) en Den Haag (18,41%). De groei betekent dat Eindhoven in 2035 een ongeveer 280.000 mensen in Eindhoven wonen.

Een van de redenen voor deze bevolkingsgroei in Eindhoven is de toename van het aantal studenten. Het aandeel internationale studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven neemt al jaren toe, zelfs ten tijde van de coronacrisis. Volgens Cursor, de nieuwsbrief van Technische Universiteit Eindhoven, komen er dit collegejaar 35% van de eerstejaars studenten uit het buitenland. Ook bij andere hogescholen en universiteiten groeien de internationale studenten sterker dan de Nederlandse studenten, blijkt het uit de cijfers van het Centraal Bureau Statistiek. Verwacht wordt dat dit de komende jaren nog steeds verder gaat groeien.

Bedrijven trekken richting Eindhoven

Door de toename van het aantal buitenlandse studenten neemt ook het aantal gesproken talen in Eindhoven toe en zijn er ook meer vertalers in Eindhoven te vinden om deze studenten en bedrijven te helpen.

De internationalisering van de TU Eindhoven maakt het voor internationale bedrijven namelijk een stuk aantrekkelijker om zich in de Brabantse stad te vestigen. Op deze manier maken zij een grotere kans op de elk jaar 2.000 getalenteerde TU-studenten die de Technische Universiteit verlaten.

Het wordt voor deze internationale bedrijven ook eenvoudiger om met deze studenten te communiceren, omdat taalbarrières worden weggenomen. Sinds 1 januari 2020 is op de gehele TU in Eindhoven Engels de officiële voertaal en zijn alle opleidingen in taal en geschrift daarop afgestemd. Ook buiten de collegezalen wordt er Engels gesproken.

De keuze om Engels als voertaal te hanteren moet Nederlandse studenten helpen bij het versterken van de positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast wil de TU met het nieuwe taalbeleid voorkomen dat buitenlanders zich buitengesloten voelen. Daarbij kunnen communicatie- en vertaalbureaus helpen om het gat verder te dichten.

Bedrijven kiezen daarnaast ook voor Eindhoven, omdat ze dan zowel Duitse- als Nederlandse relaties kunnen onderhouden. Brainport Eindhoven is aantrekkelijk voor internationale ondernemingen vanwege het hoge kennisniveau, goede infrastructuur en de open cultuur. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat documentatie op de juiste manier wordt vertaald naar het Nederlands zodra deze bedrijven zich hier willen vestigen.

Recent stelde Bill Gates via zijn private investeringscoalitie Breakthrough Energy, financiële middelen beschikbaar voor twee duurzame bedrijven die beide opgericht zijn door onderzoekers van de TU Eindhoven. Dit was de eerste keer in de geschiedenis van de Benelux dat startups naast financiële middelen ook mentorschap en een leerprogramma kregen aangeboden door Breakthrough Energy.


Veranderende communicatie
Door de internationalisering van Eindhoven is het voor bedrijven die zich daar willen vestigen van belang dat zij ook daarin meegaan. Bij complexe rapportages is het verstandig om een vertaler of vertaalbureau in te schakelen, zodat zij niet alleen professioneel overkomen maar ook echt met anderen in contact komen.

Doordat een vertaler de gekozen taal als moedertaal spreekt en beschikt over de nodige kennis over het onderwerp, wordt alle tekst op de juiste manier vertaald. Zelfs spreektaal en complex vaksjargon wordt foutloos omgezet in de Engelse variant. Op deze manier kan de buitenlandse student(e) of bedrijf rapportages beter begrijpen en worden (mogelijke) misverstanden voorkomen.

Bij het communiceren met de internationale studenten in Eindhoven is het in ieder geval belangrijk om de Engelse taal uitstekend te beheersen, in zowel taal als geschrift. Anders is het aan te raden om een tolk, vertaler of vertaalbureau in de arm te nemen om zo op de juiste manier te communiceren.


Uw reactie
AGENDA

Activiteit doorgeven? Klik hier.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief!