Algemeen

De Bibliotheek Eindhoven krijgt 1,3 miljoen voor verstevigen bibliotheekwerk

De Bibliotheek Eindhoven ontvangt een eenmalige specifieke uitkering van de rijksoverheid. Deze wordt ingezet voor het oprichten en door ontwikkelen van nieuwe bibliotheekvestiging in Eindhoven-Noord en Eindhoven-Zuid en voor de verruiming van de openingstijdens van de bibliotheek in De Witte Dame. De rijksoverheid stelt dit geld beschikbaar om de bibliotheek nu én in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar te laten zijn.

Directeur/bestuurder van de Bibliotheek Eindhoven, Albert Kivits, is verheugd met dit nieuws dat het volledig aangevraagde bedrag is toegekend. Kivits: “De extra middelen van de rijksoverheid gaan ons enorm helpen in de realisering van de multifunctionele stadsdeelbibliotheken in Eindhoven. Met de zorgplicht in 2025 in aantocht, zorgen we voor een goed bereikbare bibliotheek voor iedere Eindhovenaar. Met de inwoners en partners gaan we de komende jaren in ieder geval vier stadsdeelbibliotheken realiseren. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de kansengelijkheid.”

In ieder stadsdeel een bibliotheek
In het bestuursakkoord Eindhoven 2022-2026 staat dat ieder stadsdeel een bibliotheekvoorziening moet krijgen. Een deel van deze extra gelden van de rijksoverheid zet de Bibliotheek Eindhoven in voor het oprichten van een stadsdeelbibliotheek in Eindhoven-Noord en in Eindhoven-Zuid. Beide locaties moeten een multifunctionele plek worden met veel activiteiten waar de inwoners van het stadsdeel gebruik van kunnen maken. Op dit moment zijn buurtaanjagers al actief in vier stadsdelen om de oprichting van stadsdeelbibliotheken voor te bereiden: in Woensel-Noord, Woensel-Zuid, Tongelre en Gestel.

Ruimere openingstijdens voor de bibliotheek in De Witte Dame
Een langgekoesterde wens van de bibliotheekgebruikers: ruimere openingstijden. Dankzij de toegekende financiering kan aan deze wens gehoor gegeven worden. De bibliotheek in het centrum is op dit moment 44 uur per week open. Hier komen 12 uur extra bij. Dat betekent dat de bibliotheek binnenkort tot in de vroege avond en ook op maandagochtend open zal zijn.

 

Veel vraag voor extra financiering
In het voorjaar van 2023 konden gemeenten financiering aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten of bestaande voorzieningen door te ontwikkelen en te versterken. In totaal is door bijna 150 gemeenten meer dan 39 miljoen euro aangevraagd. Het budget dat beschikbaar was, 17,6 miljoen, is daarmee ruim overvraagd. Gemeente Eindhoven kreeg de volledig aangevraagde financiering toegekend. Bij de toekenning is voorrang gegeven aan aanvragen van gemeenten waar de gemiddelde afstand tot een vestiging of servicepunt groot is, en die te maken hebben met maatschappelijke opgaven, zoals een hoog risico op onderwijsachterstand en groot aandeel laaggeletterdheid.


Uw reactie
AGENDA

Activiteit doorgeven? Klik hier.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief!