Juridisch Advies

Woningkoop: haastige spoed is zelden goed

De hypotheekrente is nog steeds laag en huizen gaan als warme broodjes over de toonbank. Als koper
moet je de vraagprijs of vaak meer betalen. Niet gek dus dat een koper steeds vaker probeert een huis
te kopen voordat het op de markt komt.

Uitspraak
Je doet er als koper verstandig aan bij de verkoper of verkopend makelaar na te vragen wat er wel of
niet aanwezig is, welke gebreken er zijn, etc. Informatie hierover staat vaak op de zogenoemde
Vragenlijst. Die lijst maakt deel uit van de koopovereenkomst. Teken deze pas als je alle papieren hebt
ontvangen en gezien, anders kan het je duur komen te staan, zoals recent bleek uit een uitspraak van de
rechtbank Haarlem.


Casus
Op de Vragenlijst had een verkoper bij de vraag of er dakisolatie aanwezig was, ‘onbekend’ ingevuld. De
koper had deze Vragenlijst niet opgevraagd maar wel geïnformeerd bij de verkopend makelaar. Deze gaf
aan dat hij nog niet alle informatie had van de woning, maar dat het dak wel geïsoleerd was. De
verkopers wisten niets van dakisolatie, de makelaar ontdekte pas wat ze hadden ingevuld toen de
verkopers de Vragenlijst toestuurden. De makelaar vergat vervolgens de koper te informeren
(mededelingsplicht). De koper ging uit van de eerdere mededeling van de makelaar, dat het dak
geïsoleerd was, maar voldeed hiermee niet aan zijn onderzoeksplicht. Immers: hij had de Vragenlijst op
kunnen vragen of een deskundige kunnen laten nakijken of het dak daadwerkelijk geïsoleerd was. Door
geen verder onderzoek te doen, nam hij het risico dat de isolatie niet aanwezig was. Ook had de koper
geen ontbindende voorwaarde voor het ontbreken van dakisolatie in de koopovereenkomst laten
opnemen.


Uitspraak
De rechtbank oordeelde dat de fout van de koper zwaarder moest wegen dan de fout van de makelaar.
De schade, begroot op € 24.000,-, werd verdeeld in de verhouding 2/3 (voor de koper) en 1/3 (voor de
verkoper). Het kost de koper dus € 16.000,- om het dak alsnog te isoleren, de verkoper moet € 8000,-
bijdragen. Onduidelijk is of de verkopers door hun makelaar schadeloos zijn gesteld, nu hij wel een fout
maakte en de koper niet (goed) informeerde over het ontbreken van dakisolatie.


Conclusie
Ga niet te gehaast te werk. Stel vragen aan de verkoper of verkopend makelaar, vraag documentatie op
(bijvoorbeeld zo’n Vragenlijst) en bij onduidelijkheid: schakel zelf een deskundige in. Lees de
koopovereenkomst goed door, zorg dat alles erin staat (bijvoorbeeld de ontbindende voorwaarden) en
de bijlagen erbij zitten. Dan kan er met een gerust hart getekend worden.
Maarten Duurtsema


Uw reactie
AGENDA

Activiteit doorgeven? Klik hier.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

* verplicht