Algemeen

Autismepunt: alle benodigde zorg op één adres

Fotograaf: Thomas Bakker

Dat hun aanpak aansloeg bleek al snel. Autismepunt groeide. Niet alleen in cliënten maar ook in het aanbieden van diensten. Passend in hun visie dat ondersteuning en begeleiding op alle levensgebieden leidt tot zoveel mogelijk eigen regie, zelfredzaamheid en gelijkwaardigheid.

"Naast begeleiding hebben we het aanbod uitgebreid met behandeling, diagnostiek, reïntegratie,  jobcoaching en wonen. Alles onder één dak. Door groei is er enkele keren gewisseld van locatie, om anno nu gehuisvest te zijn in de Lupinestraat. Een plek die goed aansluit bij de visie en manier van werken. Een rustpunt in de drukke stad waar cliënten zich welkom voelen en medewerkers zich thuis voelen."

Passie, onderlinge verbondenheid en oprechte aandacht voor de cliënt

Inmiddels is Autismepunt uitgegroeid tot een middelgrote Zorginstelling. Met ruim 62 medewerkers (waaronder 10 medewerkers met een vorm van autisme). Maar de kern is onveranderd gebleven: met passie, onderlinge verbondenheid en oprechte aandacht voor de cliënt. Waar mensen met autisme tot hun recht komen en meetellen.

Anita vervolgt: "Het overlijden van Alex in maart jl. was een hele klap voor ons, maar we zijn des te vastberadener om onze aanpak (behandeling/ begeleiding)  voortdurend te verbeteren, dit doen we door scholing, wetenschappelijk onderzoek en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Ook gaan we meer inzetten op Ehealth om mensen sneller te kunnen helpen. We delen onze expertise graag middels lezingen, workshops en trainingen zo kunnen mensen nieuwe  ervaringen op doen en inzichten verschaffen over autisme en het leven vanuit dit perspectief. Het is onze missie om een bijdrage te leveren zodat mensen met een vorm van autisme een zo zelfstandig en zinvol mogelijk leven kunnen leiden zonder aantasting van hun autonomie."                                                                                                           

Kijk voor meer informatie op onze website :                                                           

autismepunt.nl of mail naar info@autismepunt.nl                                                                                                                                                         

 


Uw reactie
AGENDA

Activiteit doorgeven? Klik hier.


Meld je aan voor onze nieuwsbrief!