Steeds minder mensen trouwen. In 1976 waren bijna alle mannen en vrouwen van 30 jaar getrouwd. Sindsdien is het huwelijk op die leeftijd steeds minder gebruikelijk. In 2016 was nog maar 31% van de 30-jarigen getrouwd.

Samenwonen. Dat is van deze tijd. Toch weten veel ongehuwde samenwoners niet dat ze juridisch niet als partner worden gezien. En dat er wettelijk dus niks is geregeld bij de komst van een kindje, overlijden of het einde van de relatie.

‘Basispakket’ voor gehuwden

Voor gehuwden heeft de wet een ‘basispakket’ van rechten en plichten. Zo ontstaat er door te trouwen een gemeenschap van goederen, zijn echtgenoten automatisch elkaars erfgenaam en krijgen zij recht op het door de andere echtgenoot opgebouwde partner- en nabestaandenpensioen. Zo’n basispakket ontbreekt voor samenwoners; zij moeten dus (bijna) alles zelf regelen. Dat gebeurt in een samenlevingscontract, eventueel aangevuld met een testament. Als samenwoners niets regelen, hebben ze juridisch gezien ‘niets met elkaar te maken’.

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract maak je afspraken. Mensen zonder kinderen met een ongeveer even hoog inkomen zullen zich in zo’n overeenkomst op andere dingen richten dan partners met kinderen waarvan één omwille van het gezin minder is gaan werken. De ‘thuisblijvende’ partner heeft vaak een lager inkomen, waardoor hij of zij minder kan sparen. Als de relatie eindigt, heeft die partner dus minder spaargeld én vaak een lager (of geen) inkomen. In een samenlevingscontract kun je bijvoorbeeld afspreken dat je het deel van het inkomen dat overblijft als alle kosten zijn betaald samen met je partner deelt. Of dat – als je uit elkaar gaat – de werkende partner een partneralimentatie betaalt aan de ander.

‘Een samenlevingscontract voor het leven’ bestaat niet. Het is daarom verstandig om ook een bestaand samenlevingscontract van tijd tot tijd goed tegen het licht te houden.

Deze column is algemeen. Ieder geval is anders. Neem voor een advies op maat contact op met Notariskantoor Broekmans. Jouw notaris.