EINDHOVEN – Tien bedrijven op Flight Forum tekenden vanmiddag voor Samen Verduurzamen. Hiermee spraken ze hun gezamenlijke ambitie uit en nemen ze deel aan het verduurzamen van Flight Forum tot een energiepositief business park.

Ping Properties BV, Chalet Group, Torenlaan Vastgoed Beheer CV (Techtower Eindhoven), Merin, Valid, Comfort Zone Vastgoed, ND Group BV, Van Acht Koel- en Vriesopslag, Flos en Promese zijn vooroplopers op Flight Forum op de weg naar een energiepositief business park. Met 10 bedrijven is een grote stap gezet – het merendeel doet mee – en Flight Forum hoopt dat de overige bedrijven ook gaan aanhaken.

Het initiatief Samen Verduurzamen komt van Flight Forum CV (de eigenaar van het openbaar gebied op het bedrijventerrein), dat zelf ook volop investeert in vergroening, innovatie en verduurzaming met projecten als het faciliteren en promoten van gedeeld en elektrisch vervoer en het herinrichten van het landschap en de openbare ruimte. Hiermee wil Flight Forum CV een prettige werkomgeving en een interessant vestigingsklimaat creëren voor bedrijven en hun medewerkers.

Door samen te verduurzamen, leveren Flight Forum en de hier gevestigde bedrijven een noodzakelijke en waardevolle bijdrage aan de wereld van morgen. Tegelijkertijd leveren de duurzame maatregelen een flinke kostenbesparing op.


 
BE+ stappenplan
1. Het realiseren van een energiepositief Flight Forum wordt gedaan samen met de stichting BE+. Dit is een stichting die zich bezighoudt met het verduurzamen, energiepositief en CO2 neutraal maken van bedrijventerreinen in Nederland. Het volgende stappenplan wordt gevolgd.
2. Benadering van bedrijven en kennismaking in startbijeenkomsten om te komen tot deelname van minimaal 70% van de eigenaren!
3. Opname van de huidige situatie en inventariseren van mogelijkheden om te verduurzamen op energiegebied.
4. Uitbrengen duurzaam energieplan aan deelnemende bedrijven met inzicht in energieverbruik en mogelijkheden voor besparing en opwekking van energie. Het energieplan kan in overleg uitgebreid worden naar een volledige energieaudit, zodat in de toekomst geen dubbel werk gedaan hoeft te worden en voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen.
5. Bespreking energieplan en ontwikkeling benodigde business case, investering van huurder, eigenaar of met financiering via stichting BE+.
6. Realisatie van verduurzamingsmaatregelen, indien nodig met financiering van BE+.
7. Evalueren en monitoren.

Scan energiepotentieel
TNO (partner in stichting BE+) voerde eerder dit jaar op basis van openbare data een energiepotentieel scan uit, in opdracht van Flight Forum CV. Dit leverde een eerste inschatting op van interessante mogelijkheden om een energiepositief FlightForum waar te maken. De scan omvat het geschatte energieverbruik per jaar, mogelijke energieproductie of -besparing van verschillende maatregelen (LED, PV, warmtepomp, etc.), de benodigde investering en terugverdientijd. De scan gaat over het gehele businesspark, maar bekijkt ook de bedrijfspanden afzonderlijk – hiervoor is gerekend met kengetallen per sector. Om deze scan accuraat en realistisch te maken voor ieder pand afzonderlijk, is opname op locatie in de volgende fase nodig.